Interneti ihmemaailma

Kyl interneti maailma o ihmeelline. Mää muista ku sitä ei viel ollu, ni lehrist ja uutisist tuli   seurattu mitä maailmal  tapahtu. Kaik ei kuitenka mun miälest sillonka menny niinku niis sanotti.
Kyl mää sillo jo ihmetteli moniki asioi. Joskus kirjotteli niit ylös ja lähetteli paikallislehril, mut ei niit kukka julkassu.

Jos taas ihmetteli vaik työpaikal tai baaris jotta asia, ni kukka ei ollu kiinnostunu
sellasist puhuma. Kaikke muut kyl puhutti, mut kiinnostus yhteiskunnallisi asioihi jäi yleens murina tasol. Mää olenki sitä miält, et ihmisil o liia hyvä ol. Sillo ku o hyvä ol, ni mikkä, mikä ei kosket välillisest oma elämä, ei kiinnost. Ei sit yhtikäs mikkä.

Mut nykyä ku o internet, ni päässe lukema kaikelaist, jos vaa halu piissa.
Tiätyst jokane ymmärtä lukemas eri taval ja olenki tullu siihe lopputulokse, et koulus pitäs
panosta enemmä lukemise ymmärtämise ja omil aivoil ajattelemise, ettei lukutairost tul kiroust.
Nykki saamme vähä väli lukke, kui kouluist vähennetä kaikennäköst opettajist ruokka,
ku ei raha riit. Samoi vanhuste hoirost ja sosiaalipualen palveluist olla jatkuvast leikkamas.

Eik tollase uutisekka kiinnost ihmisi, vai onk oikeest ni, et kukka ei ymmär lukemas?
Oteta ny esimerk luetu ymmärtämisest. Kalske ja Illman. Miähe ova sentäs valtakunna
apulaissyyttäjä ja syyttäjä, eiväkkä ymmär lukemaans ja viäl vähemmä mitä seurauksi
sil ymmärtämättömyyrel voi ol.

Mite ihmees joku voira asetta syytteese uskorauha rikkomisest ja josta kansanryhmä
vastaa kiihoittamisest, ku jokane joka ymmärtä lukemas huoma, et mittä sellast ol
eres tapahtunu?

Kui helvetis voi joutu syyttese sellasest, mitä ei ol tapahtunu?
Mää e ainaka hyväksy, et joku muu saa päättä, mitä mul o oikeus sano ja ajatel.
Sellasist sanomisist ei voi kukka täyspäine loukkantu, ei ainaka fyysisest.

Kaikke internetist voi kuitenki lukke, niinku vaiks esimerkiks  monie politiikkoje blokeist.
Mone miälest suomalaise ova tyhmi ja syrämettömi ihmisi ja ku he ova huolissa
omies hyvinvoinnist, ni heil ei ol syräme kulttuuri, tai heil o ollu piäne vaikia.

Yks asia mikä interneti palstoil pistä silmä, ova humanisti ja olenki alkanu funteeraama,
et mitä me sellasil oikke tehrä? Mää tykkä et ne o iha turhi. Mitä sellaisil tyypeil on virkka,
jok ansaitseva muire häräl. Ei yhtä mittä. Olenki sitä miält, et kaik humanisti pitäs laitta töihi. Niil o iha liika aikka ajattelu.

Häräst ne ei taira tunnista ku korkeinta pissa-  tai kakkahärän. Kyl ihmine suurimmaks
osaks autta, jos tarvet o, mut mitä auttamist sellane o, mihi tarvita jatkuvast kauhia määrä raha ja mielummi muitte ko oma?

Mää ole sitä miält, et ihmine kenel o oikeast hätä, o tyytyväine ettei tarvi paleltu, kärssi nälkkä ja pelät et joku tappa. Mää ole useast miättiny ukkoni kertomust, millaist ol tul Koivistolt neljä vuatian karkku sota. Hänt ei kyl pelottanu, vaa häne miälest se ol jännä.
Paraisil  oliki jo sit kuulema mukka ikävämpä.

Mummo miälest oli liianki jännittävä lähte kolme mukula kainalos pois kotto ja paet
Viipurinlahre yli ryssie pommittaes.

Kyl heit sillo autetti, ku heirä ensi sijotetti Hämeese, mut ei heil kukka mitä raha antanu,
eikä ruokaka ollu ilmast. Sen ette piti mummi tehrä maataloustöit ja hoita viäl omat mukulaski.

Sama aikka paino pappa kuula maahantunkeutuji vasta. Harmi vaa, et pappa ei ol enä hengis, ku olis kiva kysy, et mitä järkke sun ol siäl kuuli väistel, ku meirä hallituski presidentti myäre o sitä miält, et Suami kuulu kaikil?

Sit tää monikulttuurillisuusvouhotus o jotta sellast, etten oikke tiärä nauraaks vai itkeeks.
Kaikke enite mää ihmettele, et eik esimerkiks ne naise jokka julistava suvaitsevaisuure ja
monikulttuurisuure ilosanoma ymmär, et esimerkiks islamis ei naise asema kovi
suvaitsevaisest katot, jos sitä vertta länsimaise tasa-arvo käsitykse.
Mite mahta käyr jos ja ku Suames o suuri osa ihmisist islamistei, kenel naine
o useimmite vaa synnyttäjä ja lastenhoitaja?

Alotetaaks sit taas alust  taistelema tasa-arvo puolest, mist nykki kaik feministi ja
sovinisti kättä vääntä? Kyl pittä ol pöllö porukka, ku omil kengil kuseva.

Usse kuule myäs sanottava, et  me tarvita tyävoima. Mihi ihmeesse me sitä oikke sit tarvita? Mitä tyät ne ihmise tän oteta tekemä, ku tyät ei ol?
Mää e ol mikkä ekonomi, mut kyl mää senttä se verra ymmärrä, ette mää tommossi usko.
Mite helvetis joku voi tul tyähö, jos tyät ei ol?

Ain voi tiätty koitta selittä, et ei suamalaiset tee paskahommi, mut ei semmossi
ol olemaska,  o vaa paskoi palkoi.
Loppuje lopuks mää ole sitä miält, et näire monikulttuuri silmä kiin pualustavie kannattas
kyssy inkkareilt, kui kiva se o.

O tääl internetis tiätty niitäki, jok ova vasta kaikke uut ja ei siinkkä pal järke ol et o vasta
vaa periaatte vuaks.Noist kaikista väittelyist tule ain miäle Lahtise ja Hietase kinamine
tuntemattomas sotilaas.
O pal iha järkevi juttuki, mukko ne kaik hukku niire turhie joukko ja se ei ol hyvä asia,
kosk kaik ei ymmär mitä ne lukeva.

Tietoja Jari-Petri Heino

Paljon kokenut ja vielä enemmän nähnyt.
Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa