Yleishyödylliset yhdistykset ja Sote

Vuoden 2004 puolivälistä on suomalaisten 16 – 24 -vuotiaiden mielenterveyseläkkeelle jäävien määrä kasvanut tasaisella vauhdilla. Pelkästään alle 35-vuotiaiden yhteiskunnasta syrjäytyneiden hoitomenojen arvioidaan olevan noin 2,5 miljardia euroa vuodessa.

Monen syrjäytyneen mielenterveyseläkkeellä olevan nuoren on kuitenkin mahdollista päästä kiinni takaisin elämän syrjään kuntouttavalla toiminnalla, joka taas tarvitsee sekä julkisen sektorin, että kolmannella sektorilla toimivien sosiaali – ja terveysalan järjestöjen yhteistyötä.

Kolmannen sektorin palveluksessa työskentelee 50 000 alan ammattilaista jotka ohjaavat noin  500 000 vapaehtoisen toimintaa. Nämä puoli miljoonaa vapaaehtoista tekevät ison määrän työtunteja, joihin ei kunnilla tai valtiolla olisi yksinkertaisesti varaa.

Järjestöt tukevat myös nuoria, jotka eivät kuulu lakisääteisten palvelujen piiriin. Näin ollen voidaan todeta niiden olevan äärimmäisen tärkeässä osassa yhteiskunnan peruspalveluja tuottavien toimijoiden joukossa.

Kunnille on sote-järjestelmälaissa kirjattu velvoite tehdä yhteistyötä yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Maakuntia koskevasta pykälästä tämä velvoite puuttuu. Kysymys kuuluukin, miten sote-uudistuksessa on varmistettu yleishyödyllisten yhteisöjen toiminta, jos velvoite jää edelleen vain kiky-sopimusten heikentämien kuntien harteille?

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Kenelle kellot soivat?

Maailmassa kuolee ihmisiä päivittäin sodan  ja väkivallan seurauksena. Tälläkin hetkellä ihmisiä tapetaan Jemenissä, Mosulissa ja monissa muissa paikoissa poliittisten tai uskonnollisten erimielisyyksien takia.

Mutta kuka muistaa Aleppon? Miksi evankelis-luterilainen kirkkomme otti myötätuntonsa kohteeksi tämän yhden kaupungin ja tavakseen soittaa kelloja siellä kärsivien ihmisten puolesta? Keitä olivat nämä kärsivät ihmiset? Jatkuuko heidän kärsimyksensä nyt kun hallituksen joukot ovat vallanneet kaupungin ja häätäneet sieltä sitä vastaan taistelleet terroristijärjestöt?

Mosulissa ja Jemenissä taistellaan ja siviilit jäävät jalkoihin. Miksi kellot eivät soi?

Kirkoissa luetaan turvapaikkapäätöksiä. Miksi ja ketä varten?

Kenelle kellot soivat?

 

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Koraani on jihadistien perustuslaki

Islamin radikalisoitumisen ja politisoitumisen voi laskea alkaneeksi ensimmäisen maailmansodan jälkeen ottomaanien valtakunnan hajoamisesta.Islamilaisessa maailmassa moni kokee tulleensa nöyryytetyksi ja kantaa siitä kaunaa. Moni hakee lohtua moskeijoista, mutta joskus niissä kytee pelko ja viha. Kyseessä on sukupolvesta toiselle periytynyt katkeruus. Islamin kohdalla pitää muistaa, että muslimit olivat ensin alistajia,kunnes heistä tuli alistettuja. Kairossa oli vielä 1900-luvun alussa valkoisia orjia. Moni islamilainen maa elää tällä hetkellä köyhyydessä ja siksi muslimit hakevat lohtua katsomalla menneisyyteen, jossa islamilainen maailma oli mahtava ja ulottui aina Atlantilta Intian valtamerelle.

Ensimmäinen maailmansota käynnisti islamilaisissa maissa järistyksen, jonka jäljet tuntuvat yhä. Vuonna 1917 länsimaat olivat kolonisoineet islamilaisen maailman ja hallitsivat sitä joko suoraan tai välillisesti. 1917 herätti katkeruutta kaikkialla muslimimaailmassa. He olivat kärsineet sotilaallisen tappion ja lisäksi oli tullut selväksi, että islam yhteiskunnan tukipilarina ja sääntönä ei toiminut, vaan se oli rapauttanut yhteisön ja näin osmanien valtakunta ja itsenäiset muslimivaltiot hajosivat. Sodan voittajavaltiot Englanti ja Ranska jakoivat osmanien valtakunnan omien etujensa mukaisesti ja Lähi-Itään syntyi monia pieniä valtioita, joita hallitsivat nukkehallitukset.

Turkissa Kenraali Mustafa Kemal(Atatürk) aloitti laajat uudistustoimet, joihin liittyi maan maallistaminen ja uudenaikaistaminen. Kalifaatti lopetettiin maaliskuussa 1924 ja paššan arvonimet lakkautettiin, joten Pašša Kemalista tuli jälleen Mustafa Kemal. Uskonnolliset koulut lakkautettiin ja yleinen oppivelvollisuus otettiin käyttöön. Islamilainen šaria-laki korvattiin Sveitsin lakiin perustuvalla lailla.

Muslimiveljet

Islamin ideologisointiin vaikuttivat keskeisesti Muslimiveljien teoreetikko Said Qutb (1906-1966) sekä pakistanilaisen Jamaat-i-Islamin perustaja Abu al-Ala Maududi (1903-1979). Muslimiveljet nousivat 1920-luvulla Egyptissä vastustamaan länsimaiden vaikutusta ja toivottivat vuonna 1952 Nasserin vallankaappauksen tervetulleeksi, vaikka pettyivät siihenkin myöhemmin.

Vuonna 1953 Said Qutb liittyi Muslimiveljiin ja pidätyksensä jälkeen kirjoitti vankilassa useita teoksia, joista tuli islamisteille keskeisiä ideologisia kulmakiviä. Hänestä tuli suosittu marttyyri ulkomaillakin, kun Egypti tuomitsi hänet kuolemaan vuonna 1966 terroritekojen suunnittelusta. Said Qutbin mukaan maailmassa oli meneillään länsimaiden johtama islaminvastainen salaliitto, joka oli tuottanut niin nationalismin, sekularismin, sosialismin, kommunismin, demokratian kuin kapitalisminkin, puhumattakaan Israelin valtion perustamisesta ja siionismista. Maududi puolestaan loi pohjan islamismin internationalismille, sillä hänen mukaansa ”nationalistisen” muslimin lojaalisuus ei saanut kohdistua alueeseen, rotuun tai kieleen, vaan hengellis-poliittiseen yhteisöön (Umma).

Jihadistien mielessä maailma jakautuu geopoliittisesti kahtia: islamilaiseen ja ei-islamilaiseen. Ei-islamilaiset, kafiirit tai dhimmit, jakautuvat ”uskottomiin” muslimeihin, ”kirjan kansoihin” (kristityt ja juutalaiset) sekä pakanoihin. Islamin maailma (Dar al-Islam) on samalla myös ”rauhan maailma” (Dar as-Salam). Se maailma, jossa islam ei ole voimassa, on sen sijaan ”sodan maailma” (Dar al-Harb). Useimmille muslimeille džihad, kamppailu tai taistelu, ei merkitse niinkään sodankäyntiä kuin islamin ja sen arvojen puolustamista. Erityisesti suufit puhuvat ”suuresta džihadista” ja ”pienestä džihadista”, joista ensimmäinen tarkoittaa kamppailua omia heikkouksia ja omaa pahuutta vastaan, kun taas ”pieni džihad” merkitsee taistelua ulkoisia vihollisia, erityisesti uskottomia, vastaan.

On kuitenkin visusti varottava yleistämästä, koska islamin tulkinnat vaihtelevat suuresti ja radikaali islam edustaa marginaalisen pientä vähemmistöä.Suurimmalle osalle muslimeja uskonto on osa, mutta vain osa heidän kollektiivista identiteettiään. Uskonto vahvistaa etnistä ja kansallista identiteettiä. Islamilainen internationalismi onkin esiintynyt voimakkaimmin siellä, missä muslimit on temmattu pois juuriltaan ja alkuperäisiltä asuinsijoiltaan. Niinpä radikaali islam onkin tyypillisesti kaupunkilainen ilmiö, ja erityisesti läntisissä suurkaupungeissa elävien ensimmäisen tai toisen polven muslimisiirtolaisten sekä suhteellisen länsisuuntautuneiden arabimaiden koulutetun nuoren kaupunkilaiseliitin (usein ulkomailla opiskelleen) keskuudessa. Radikaali islam on poliittinen enemmän kuin uskonnollinen ilmiö, ja verrattavissa pikemminkin taistolaisuuteen kuin islamilaisten kansojen itsenäisyysliikkeisiin.

Poliittinen islam Suomessa.

Usein kuulee väitettävän, että Suomessa ei ole nähtävissä radikaaleja islamin kannattajia. Kuitenkin on syytä muistaa, että esimerkiksi Suomen islamilaisen neuvoston puhenjohtaja Anas Hajjar ilmoittaa olevansa fundamentalisti. Myös Suomen Islamilaisen Yhdyskunnan nyt jo edesmennyt imaami Chodr Chehab on todennut, että islamia ja politiikkaa ei voida koskaan erottaa toisistaan.

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Yhteisömme normit

Sain 31.01.2017 noin klo 1800, 24 tunnin julkaisukiellon Facebookiin. Syyksi ilmoitettiin minun rikkoneen kolmannen kerran yhteisönormeja julkaisemalla epäsopivaa materiaalia.

Koska olen syyllistynyt normien rikkomiseen, katson velvollisuudekseni kertoa, millä tavalla sen tein ja mistä minua rangaistaan eristämällä yhteisöstä.

Ensimmäisen varoituksen sain kun joku yhteisömme stasi-henkilöistä havaitsi minun laittaneen Adolf Hitlerin kuvan profiilikuvaksi. Samassa hässäkässä poistettiin myös profiilikuvana käyttämäni Joseph Goebbelsin kuva. Toisin sanoen varoituksia oli tähän mennessä yksi, epäsopivaa materiaalia toki kaksi.

Stasin mitta tuli täyteen agentin havaittua profiilissani olevan Lauri Törnin kuvan, jossa hän oli pukeutuneena SS-univormuun. Kuva oli ollut profiilissani tallennettuna toki jo kuukausia. Profiilissani on myös edelleen sellaisten yhteisönormit täyttävien kivojen setien kuten Josif Stalin, Lavrent Berija ja Ernesto Che Guevaran kuvat, joita ei siis ole poistettu ja jotka eivät aiheuta stasissa mitään reaktioita.

Toisin sanoen. Jälleen kerran tuli todistettua se, millaiset kaksoisstandardit ovat näillä verkossa liikkuvilla muita ilmiantavilla ihmisillä. Sosialistisen koneiston murhamiehet ja palkkasotilaat ovat yhteisönormien mukaisia, kun taas kansallissosialistisen koneiston eivät.

Mission accomplished.

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Temppu ja miten se tehdään

Suomalaisen median harjoittamasta poliittisesta propagandasta jolla muokataan kansan mielipiteitä, on olemassa lähivuosilta monia surullisia esimerkkejä. Media luo omien intressiensä mukaisia juttuja ja opportunistiset politiikot ja politiikon alut käyttävät niitä siekailematta hyväkseen.

Jostain sen rahoituksen on toki tultava sosiaalisen median markkinoille tunkeutumisen aikoina. Asia on sinänsä ymmärrettävä, joskin toki täysin moraaliton ja siksi ei hyväksyttävä. Tälläisellä toiminnalla aiheutetaan kärsimystä,vaaratilanteita ja jopa ennenaikaisia kuolemia myös täysin viattomille sivullisille.

Yksi ehkä läpinäkyvimmistä ja tarkoituksenhakuisimmista uutisista oli ns Hihamerkkikohu, josta on tehty tämän vuoden maaliskuussa erittäin hyvä yhteenveto lähdeviitteineen. (Siltä varalta, että joku ei ymmärrä värillistä alleviivattua linkkiä, laitan sen myös tähän alle.

Hihamerkkikohu – propagandasta disinformaatioon

Kuten suuresti arvostamani professori Vihavainen haastattelussaan toteaa, ”Häpeällisempää ja sananvapaudelle vaarallisempaa näytelmää ei liene Suomen historiassa.”

Olen  professorin kanssa täysin samaa mieltä, sillä kukaan asiaan osallinen ei ole edes asiaa anteeksi pyydellyt.

Mitä tästä opimme?

Emme mitään, vaan tahti vain kiihtyy. Valitettavasti.

 

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Je suis sananvapaus

 

Helsinkiläisen anarkistin kuolema oli seurausta siitä vastakkainasettelusta, jota suomalainen luotettava media ruokkii ja jonka vallan pitäjät antavat tapahtua. Sillä oliko anarkisti pirinarkkari, aukoiko päätään, sylkikö päälle tai kohti, ei ole suuressa kuvassa paljoakaan merkitystä, kuten ei tekijän poliittisella kannallakaan.

Sen sijaan tekijän väkivaltaisen taustan olisi pitänyt vaikuttaa jo siihen, että jäppinen on vähintään tarkkailussa, mieluiten kiven sisällä. .

Kun ihmisapinat kokoontuvat joukolla mihin tahansa paikkaan piristäen itseään millä tahansa päihteellä, voivat seuraukset olla peruuttamattomat. Joka ainoa näistä seuraavista tapauksista olisi voinut johtaa samanlaisiin seurauksiin kuin Helsingissä, sillä erotuksella, ettei luotettavaa media ja silmää tekeviä politiikkoja olisi kiinnostanut paskan vertaa.

 

Jos te politiikot nyt tosissaan mietitte äärijärjestöjen kieltämistä, niin miettikää ihmeessä vielä kerran ja hartaasti. Sille kieltämiselle ei tule loppua.

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Voi tätä ironian määrää

Suvaitsevaisuus ja monikultturismi ovat kieltämättä täysin verrattavissa uskontoihin ja se aiheuttaa aika ajoin äärimmäisen absurdeja tilanteita.

Hyvänä esimerkkinä toimii Suomen Yleisradio, jonka tehtäviin kuuluu puolustaa monikulttuurista ideologiaa tappiin asti. 8.9 Yleisradio julkaisi uutisen, jossa oikeustoimittelija Päivi Happonen analysoi entisen poliisiylijohtajan Mikko Paateron ulostuloa vastaanottokeskusten tianteesta. Artikkeli alkaa ihmettelyllä eläkeläisukon horinoista ja loppuu toteamukseen jossa toivotaan eläkeläisukon olevan väärässä.

Eipä mennyt monta päivää kun pahin pelko toteutui Otanniemessä.

13.9 Yleisradio uutisoi maahanmuuttajien voivan nousta entistä suuremmiksi voimavaroiksi Suomi-futiksessa, koska he perustivat oman FC-Mylly nimisen joukkueen, joka aikoo mukaan Suomen sarjoihin.

Jo samana päivänä Ilta-Sanomat uutisoi turvapaikanhakijoiden alkaneen tapella kesken jalkapallo-ottelun ja samoin kävi pari päivää myöhemmin Nurmijärvellä kesken Rauhan puolesta-ottelun.

Ihan ei mene puikkoihin tämä monikulttuurinen toimittaminen maailman todellisten tapahtumien kanssa, mutta mitäs pienistä.

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Väärässä oleminen vahvistaa luonnetta

Ihan oikeasti. Miten te viranomaiset, politiikot, media ja niin kutsutut suvaitsevaiset pystytte katsomaan itseänne peilistä?

Te ette voi väittää, ettei teitä olisi varoitettu siitä mihin tämä tolkuton turvapaikkapolitiikka tulee johtamaan. Teille on kerrottu useita eri kertoja useilta eri tahoilta, miten täysin erilaisesta kulttuurista tulevien kotiutuminen ei tule toimimaan, koska se ei ole heidän prioriteettinsa. Teille on kerrottu myös, että rasismi ja väkivaltaisuudet sekä kantasuomalaisten, että maahantulijoiden taholta tulevat lisääntymään jos kansalaisia ei asiassa kuunnella. Ja kyllä. Vaikka tumma iho ei ole synonyymi muslimille, niin myös tummaihoinen voi olla rasisti, sanoi Jari Tervo mitä tahansa.

Ja miten te reagoitte kun turvapaikanhakijana tulleet nuoret miehet tappavat suomalaisen miehen ryöstäessään hänet? Te olette muka huolissanne siitä, että natsit rasvaavat köysiään koska te ette yksinkertaisesti pysty myöntämään virheitänne.

Hei. Kukaan ei ole täydellinen. Ette edes te ylimieliset paskiaiset, vaikka mitä ilmeisimmin niin luulette. Niin. Kielenkäyttöni on ehkä hieman vulgaaria mutta se taitaa olla pikkujuttu niiden suomalaisuhrien rinnalla, joita teidän itsekäs ylimielisyytenne ja ahneutenne on luonut. Sen lisäksi kärsijöitä ovat toki myös Suomeen jo kotiutuneet maahanmuuttajat ja ne oikeasti hädänalaiset jotka eivät sotien jaloista pois pääse.

On suoranaista idiotismia tehdä asiat aina samalla tavalla ja odottaa eri tulosta.

Joten. Opetelkaa olemaan väärässä, se vahvistaa luonnetta.

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Suomi ja EU

Mitä hyötä Suomelle on ollut Euroopan Unionin jäsenyydestä?

Argumentit jäsenyyden puolesta ovat katutasolla olleet lähinnä ihmisten ja tavaroiden vapaa liikkuvuus ja poliittisella tasolla turvatakeet, sekä rauhan unioni.

Näiden argumenttien lähempi tarkastelu osoittaa ne älylliseksi epärehellisyydeksi. Pelkästään maksut jäsenyydestä ovat tehneet valtion budjettiin ison loven. Vuodesta 1995 vuoteen 2015, eli siis 20-vuoden aikana Suomi on maksanut jäsenyydestään 5500,3 miljonaa euroa, kun taas takaisin päin on tullut vain 378.6 miljoonaa euroa.

Euroopan unionin yhteisen valuutan euron kustannuksia tuskin kukaan on laskenut tarkkaan, mutta ihan esimerkkinä muista kustannuksista käy vaikka tukipaketit taloutensa totaalisesti sössineelle maille.

Vapaa liikkuvuus taas on todistetusti tuonut vain lisää kustannuksia ja turvallisuuden heikkenemistä. Sen lisäksi ulkopolitiikan päätöksenteon siirto Unionille on aiheuttanut jännitteitä Suomen ja sen suurimman kauppakumppanin Venäjän välille. Myös sen takia on menetetty paljon rahaa ja saatu yhtiöitä konkurssiin.

Henkilökohtaisesti en näe Suomen Euroopan Unionin jäsenyydessä mitää hyvää, näetkö sinä?

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Heikoimmassa asemassa olevat

Ovatko Suomeen omin neuvoin ja rahoin turvapaikkaa hakemaan tulleet niitä kaikkein heikoimmassa asemassa olevia? Jos otamme esimerkiksi irakilaiset joita Suomeen on tämän vuoden puolella saapunut pitkälti toistakymmentä tuhatta, niin sen perusteella voidaan päätellä ettei näin ole.

Suomeen on siis saapunut vuoden 2015 marraskuun loppuun mennessä 19 857 irakilaista turvapaikanhakijaa. Heistä median ja viranomaisten antamien tietojen mukaan n 78% on miehiä.  Eurostatin tilastot taas osoittavat että kaikista Eurooppaan tulleista n 70% on miehiä ja näistä miehistä valtaosa aikuisia. Toki myös aikuinen mies voi olla heikoimmassa asemassa oleva, mutta…

Irakissa on noin  40 miljoonaa asukasta, joista miljoonat ovat vuosien 2003-2015 välisenä aikana päätyneet pakolaisiksi joko maan sisälle, tai sen ulkopuolelle. Ulkoisia pakolaisia on toista miljoonaa ja heistä pääosa oleskelee edelleen Irakin rajanaapurimaissa, esimerkiksi Turkissa.

Irakilaisen keskiansio kuukaudessa nettona on noin 587 euroa/kk. Matka salakuljettajan kyydillä Turkista Suomeen maksaa taas tuhansia euroja.

Turvapaikkajärjestelmä joka perustuu toisen maailmansodan jälkeisiin sopimuksiin on auttamattoman vanha ja sen muututtua bisnekseksi  se mahdollistaa sen, että ne eniten hätää kärsivät jäävät edelleen eniten hätää kärsiviksi.

 

 

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti